So­fia väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Ny­he­ter­na från Gra­nit får mig att läng­ta ef­ter le­di­ga da­gar och som­ri­ga kväl­lar! Jag gil­lar den jor­di­ga, ro­gi­van­de färgska­lan – det mås­te in­te va­ra star­ka fär­ger ba­ra för att det är som­mar.

Re­dak­tio­nens fa­vo­ri­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.