JORDNÄRA OCH LANTLIGT

Få till den ro­man­tiskt lant­li­ga sti­len i var­dags­rum­met ge­nom jordnära fär­ger ihop med mör­ka blå ny­an­ser. An­vänd myc­ket tex­tili­er och de­tal­jer i trä för yt­ter­li­ga­re har­mo­ni.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av SARA WIGSÉN

Ro­man­tiskt med jordnära fär­ger och mör­ka blå ny­an­ser samt de­tal­jer i trä.

Bords­lam­pa 499 kro­nor, mat­ta 299 kro­nor, pläd 499 kro­nor och brunt kudd­fo­dral 179 kro­nor. Allt från Hem­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.