För lug­net i kö­ket

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Kviks nya kök Pra­to är fram­ta­get för åter­hämt­ning och ba­lans. De­sig­nen är ge­nom­tänkt, nätt och ult­ra­matt med ett varmt, ro­fyllt och mi­ni­ma­lis­tiskt ut­tryck. Ut­gångs­punk­ten var att ta fram en köksmö­bel som kom­bi­ne­rar funk­tio­na­li­tet och av­kopp­ling. Pra­to lan­se­ras un­der sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.