Ba­lans i li­vet

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Åh­léns nya kol­lek­tion Ja­po­nism är en hyll­ning till ba­lans i li­vet. Ja­po­nism be­skri­ver den in­di­vi­du­el­la för­stå­el­sen för ja­get och re­spek­ten för ri­tu­a­ler och värl­dens om­kring oss. Led­or­den är spi­ri­tu­ellt, av­slapp­nat och ele­gant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.