Ny­het till hal­len

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Clas Ohl­son, som all­tid stått för prak­tis­ka pro­duk­ter som un­der­lät­tar i var­da­gen, har släppt ny­he­ter till hal­len. Här är den nät­ta klas­sis­ka hatt­hyl­lan Ex­pan­der­bar som kos­tar 199 kro­nor. Möj­lig­he­ter­na att bå­de läg­ga sa­ker på och hänga un­der den gör den bå­de prak­tisk och pris­värd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.