Änt­li­gen höst­mys

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

I slu­tet av au­gusti släpp­te EM ho­me änt­li­gen ny­he­ter som är som gjor­da för det ef­ter­läng­ta­de höst­my­set. Ma­te­ri­al som sam­met och lä­der trä­der fram och rö­da to­ner, dov ro­sa och mus­ti­ga vin­rö­da ny­an­ser får ta plats. Den här sam­mets­få­töl­jen har svar­ta me­tall­ben och kos­tar 2 995 kro­nor. Sam­metskud­dar­na finns i många oli­ka fär­ger och kos­tar 249 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.