Väl­pla­ne­rat i klas­sisk stil

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Ka­ris­ma 5A.

TILLVERKARE: Bo­ro­hus.

STIL: Klas­sisk.

ANTAL PLAN: 1.

ANTAL RUM: 5 rum och kök.

BOAREA: 110,2 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 127,6 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Stå­en­de trä­pa­nel.

INGÅR: Se Bo­ro­hus le­ve­rans­be­skriv­ning V2019, den finns på de­ras hem­si­da el­ler kom­mer hem till dig i sam­band med ka­ta­log be­ställ­ning.

PRIS: Cir­ka 2495000 kro­nor fö­ret t nyc­kel­fär­digt hus i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen.

OM HU­SET: Hu­set har en öp­pen en­tré med bra och dol­da av häng­nings­möj­lig­he­ter. Ge­men­sam­het­sy­tor­na i hu­set–kök och var­dags­rum – är lju­sa och har rymd. Det är näs­tan fy­ra me­ter till nock och dess­utom kom­mer mer ljus in via spets­fönst­ren från ga­vel­spet­sar­na i bå­da än­dar. För­äld­ra­sov­rum metsom­lig ger li­te av­skilt har eget bad­rum. I and­ra än­den av hu­set finns yt­ter­li­ga­re två sov­rum, all­rum och wc. Kläd­vård och tek­nik har en egen av­skild del i hu­set för att in­te va­ra stö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.