STÄDA MED FINESS.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av JENNY OLS­SON

Damm­su­ga­re i oli­ka pris­klas­ser som gör städ­ning­en li­te enkla­re.

Damm­su­ga­re finns i al­la möj­li­ga stor­le­kar, for­mer och med oli­ka fi­nes­ser. Här vi­sar vi någ­ra damm­su­ga­re i oli­ka pris­klas­ser som gör städ­ning­en li­te enkla­re.

Pu­re D9 Green. Till­ver­kad av upp till 70 pro­cent åter­vun­nen plast. Electro­lux, från 2 790 kro­nor.

Damm­su­ga­re, ener­gi­klass A. Pas­sar bra för det mind­re hus­hål­let. Clas Ohl­son, 599 kro­nor. Pu­re 9D Soft Sand. Med bland an­nat led-dis­play, fjärr­kon­troll och ex­tra Par­kett Pro-mun­styc­ke. Electro­lux, från 2 790 kro­nor. Damm­su­ga­re Röd me­tal­lic 800 W, Rus­ta, 499 kro­nor. Com­ple­te C3 Par­quet Eco­li­ne. Damm­su­ga­re med skon­sam par­kett­bors­te för vård av käns­li­ga, hår­da golv. Mi­e­le, 3 595 kro­nor. Bosch Zoo´o Pro-Ani­mal. Fle­ra oli­ka funk­tio­ner och ex­tra bra dam­mupp­tag­ning på bå­de hår­da och mju­ka golv. Ex­tra lång sladd. Cirka­pris 3 599 kro­nor. Damm­su­ga­re Co­li­ne, ener­gi­klass A. Clas Ohl­son, 999 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.