SM Å FAVORITER. Fint och ro­ligt till barn­rum­met.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

I Lil­la nej-boken be­rät­tar Sa­rah Sjögren på ett ro­ligt och en­kelt sätt om hur Bil­lie lär sig att sät­ta grän­ser i var­da­gen. Vad gör man när nå­gon är elak? Kan jag sä­ga nej när en kom­pis vill kra­mas? Ett livsvik­tigt äm­ne som un­der­lät­tar för bå­de barn och vux­na. Il­lust­ra­tio­ner­na är gjor­da med vär­me och hu­mor av An­na Fors­mark. LIL­LA NEJ-BOKEN • LIBRIS FÖRLAG • REK. ÅL­DER 3– 6 ÅR • CIRKA­PRIS: 93 KRO­NOR ISBN 978-91-738-7736-7

An­teck­nings­block från La­ger­haus, 39 kro­nor. FROGGY Mjuk­djur från Jo­tex, 299 kro­nor. TILL MINIKOCKE N För­klä­de från Sass & Bel­le, 89 kro­nor. MOTORIKTRÄNING Lek­tun­nel från Kids Con­cept, 199 kro­nor. Själv­häf­tan­de trä­bok­stav från Åh­léns, 15 kro­nor styck. Ej lämp­lig för barn un­der 3 år. Kroc­ket­spel från Bloo­ming­vil­le, 599 kro­nor. SMÅFÖRVARING För­va­ringspå­se från Bloo­ming­vil­le, 105 kro­nor. Fil­tar från Elo­die De­tails, 199 kro­nor styck. Ga­tukri­tor från Ica Hem­ma, 24,90 kro­nor. Haklapp från Åh­léns, 79 kro­nor. OBS!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.