13 nyc­kel­fär­di­ga dröm­hus

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av JENNY OLS­SON

Dröm­mer du om ett eget hus? Ett nytt hus att tri­vas i, där he­la fa­mil­jen får gott om plats att le­va. Att väl­ja hus är in­te det lät­tas­te, för­u­tom att väl­ja stil krävs ef­ter­tan­ke och koll på vad man får för peng­ar­na. Här är 13 oli­ka hus att jäm­fö­ra och läng­ta till. Mo­dernt mö­ter ro­bust

NAMN: Stil 163 Ju­bi­le­um.

TILLVERKARE: Hjäl­te­vads­hus.

STIL: Modern.

ANTAL PLAN: 1,5.

ANTAL RUM: 6– 8 rum och kök, man kan byg­ga upp till 5 sov­rum – till­val av två sov­rum på bot­ten­plan som kan le­ve­re­ras av Hjäl­te­vads­hus, he­la över­vå­ning­en är för kun­den själv att byg­ga hur de vill.

BOAREA: To­talt 163 kvadrat­me­ter (en­trévå­ning 97,2 kvadrat­me­ter och över­vå­ning 65,6 kvadrat­me­ter).

BYGGNADSAREA: 111,3 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Stå­en­de fas­pa­nel.

STANDARD SOM INGÅR: Stå­en­de fas­pa­nel, kök med en lång bar­del från Bal­lings­löv, bad­rums­skåp och hand­fat från Aspen, Si­e­mens vit­va­ror, vat­ten­bu­ren golv­vär­me, Ni­be vär­me­pump, alu­mi­ni­um­be­kläd­da föns­ter, yt­ter­dörr med hel­glas från JeldWen, dub­bel­fal­sa­de be­tong­tak­pan­nor. Wc och dusch har våtrumsmat­ta med bård, hög­tryck­sla­mi­nat ek 3-stav. PRIS: 1 590 000 kro­nor.

OM HU­SET:

I det nya hu­set från Hjäl­te­vads­hus är sam­va­ro en viktig punkt. Ge­nom att väl­ja Ju­bi­le­um­mo­del­len får man en ut­si­da som ger en käns­la av en modern la­da. Sam­ti­digt som det är ro­bust ger det ock­så käns­lan av att va­ra nytt och fräscht. Hu­set har en öp­pen plan­lös­ning som ger ut­rym­me för att um­gås. Kö­ket är hjär­tat i hu­set och en so­ci­al plats för he­la fa­mil­jen, där man gär­na sam­las vid den långa bar­de­len. Kö­ket och hu­set ger en öp­pen käns­la och med sto­ra skjut­dör­rar mot bak­si­dan kan man en­kelt öpp­na upp mot träd­går­den och få in na­tu­ren i hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.