INKÖPSSTÄLLEN

Pla­za In­te­ri­ör är ma­ga­si­net som sät­ter fart på di­na in­red­nings­dröm­mar! All­tid full­prop­pad med inspiration, det se­nas­te från in­red­nings­värl­den och stil­säk­ra shop­ping­tips.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Be­ställ din pre­nu­me­ra­tion på www.pla­zapren.se/pla­zain­te­ri­or

För­de­lar­na med att pre­nu­me­re­ra: Du mis­sar in­te nå­got num­mer Du får VIP-er­bju­dan­den samt in­bjud­ning­ar till ro­li­ga event och shop­ping­kväl­lar Du be­ta­lar mind­re än i bu­tik Du får tid­ning­en be­kvämt hemskic­kad var­je må­nad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.