Frå­ga om allt som rör hus, hem och träd­gård.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Den här klö­ver­bland­ning­en, Tri­fo­li­um re­pens, har va­rit fin he­la som­ma­ren. Vack­rast blir de på en ljus plats men in­te i di­rekt sol­ljus. Blomjor­den bör va­ra kon­stant fuk­tig ut­an att vatt­nas för myc­ket. Fint att plan­te­ra dem i li­te läg­re kru­kor el­ler skå­lar så att de får en chans att hänga över kan­ten. Blom­mor­na har jag av­lägs­nat för att den ska fort­sät­ta att växa. På skyd­dad plats kan den fak­tiskt va­ra pe­renn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.