Sa ra väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Gra­nits städ­ny­he­ter gör mig (näs­tan i al­la fall) su­gen på att stor­stä­da hem­ma. Dess­utom är det per­fekt även nu in­för ju­len när många får hem gäs­ter of­ta­re än van­ligt och vill hål­la det rent och fräscht. På bild syns bland an­nat de­ras matt­pis­ka 79 kro­nor, nät­kas­se 79 kro­nor och knopp­list i ask 379 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.