Hem­ma hos!

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

HÄR BOR: An­na Pov­se, 41 år, egen fö­re­ta­ga­re som ar­be­tar som anaplas­to­log (till­pas­sar oli­ka ty­per av an­sikts­pro­te­ser, mest ögon­pro­te­ser), Hr­vo­je Pov­se, 46 år, ar­be­tar som pro­jekt­le­da­re på At­las Copco, Wilma Pov­se, 10 år, Kla­ra Pov­se, 7 år och rag­doll­kat­ten Sven- Bertil, 1 år. LÄ­GE: Strax ut­an­för Stock­holms in­nerstad. HUSFAKTA: 2-vå­nings­vil­la byggd år 2001. Boy­tan är 182 kvadrat­me­ter uppdelad på 5 rum och kök samt en gäst­stu­ga på cir­ka 10 kvadrat­me­ter. Skogs­tomt på 1 452 kvadrat­me­ter. DET BÄS­TA MED HU­SET: Lä­get på en kul­le in­till ett skogs­par­ti och att in­red­ning­en har en en­het­lig stil och färgska­la som är ge­nom­gå­en­de i he­la hu­set.

Svart mat­tall­rik och ham­rad as­siett, samt svart skål, allt från Ols­son & Jen­sen. Svar­ta be­stick från Gen­se, glas från Iit­ta­la och Ikea. Grå lin­ne­duk som egent­li­gen är ett över­kast från Day Ho­me, vas med gam­mal­ro­sa ama­ryl­lis från Ze­tas Träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.