APELSINTRYFFEL

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

DU BE­HÖ­VER: • 8 msk gräd­de • 5 msk juice från apel­sin • ri­vet skal från 1 apel­sin • 200 g mjölkcho­klad • 200 g mörk cho­klad

GÖR SÅ HÄR: Smält cho­kla­den i mikron. Ko­ka upp gräd­den, ta av ka­strul­len från plat­tan och till­sätt apel­sin­jui­cen och det riv­na ska­let. Rör ihop snabbt till­sam­mans med den smäl­ta cho­kla­den. Av­slu­ta med stav­mix­er för att få en slät tryf­fel. Plas­ta in­si­dan av en av­lång bröd­form med plast­fo­lie. Häll i tryf­feln och låt den stel­na till da­gen ef­ter. Skär el­ler rul­la tryf­feln i öns­kad form. Dop­pa i smält cho­klad el­ler pud­ra över ka­kao. De­ko­re­ra gär­na med li­te ri­vet apel­sin­skal vid ser­ve­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.