LJUS KÄNS­LA TROTS MÖR­KA VÄG­GAR

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Ef­tersom hu­set har ett fan­tas­tiskt ljusin­släpp, fun­ge­rar det bra med mör­ka väg­gar och mör­ka möb­ler ut­an att det känns för mörkt. An­na sä­ger att hon kan inspireras av en vac­ker bok el­ler en re­sa – helt en­kelt det mesta i li­vet. Näs­ta pro­jekt är in­te li­ka ro­ligt, där­e­mot nöd­vän­digt. Det blir att by­ta ut ta­ket på ute­rum­met, och då vill de även pas­sa på att må­la om pa­ne­len ut­vän­digt. Idag är den vit men pa­ret skul­le vil­ja ha den åt det grei­ge hål­let, allt­så en bland­ning av bei­ge och grått, vil­ket skul­le pas­sa hu­sets ka­rak­tär och in­te­ri­ör bätt­re. An­na menar att hon ha­de in­rett på sam­ma sätt om hon ha­de flyt­tat in i dag, då det känns som hon änt­li­gen hit­tat sin in­red­nings­stil. In­red­ning­en hit­tas på lop­pi­sar, och fa­vo­rit­bu­ti­ker. Myc­ket av möb­ler­na vår­das ömt och är ärv­da från An­nas mor­mor och mor­far.

By­rå från Ikea må­lad med grif­fel­färg på fron­ter­na, egen­gjor­da lä­der­hand­tag. Pos­ter med på­fåg­lar från lo­ve­my­way.se. As­kar från La­ger­haus och bun­ga­low.dk, vimplar från no.97, hyl­lor från House Doctor. Vac­ker jul­krub­ba, ett ar­ve­gods. Svart jul­stjär­na från Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.