Sov gott med Häs­tens

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

I år fyl­ler Häs­tens 40 år och i sam­band med 40-års­ju­bi­le­u­met har de lan­se­rat fy­ra nya kon­ti­nen­tal­säng­ar med yt­ter­li­ga­re ökad sov­kom­fort. De nya säng­ar­na är Her­lewing, Ea­la, Ma­ranga och en för­äd­lad 2000T. Her­lewing, som syns på bild, har 32 la­ger na­tur­ma­te­ri­al samt tre fjäd­rings­sy­stem som till­sam­mans ger krop­pen det stöd den be­hö­ver. Det här är helt klart en lyx­säng som du kom­mer so­va många nät­ter i, kos­tar cir­ka 200 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.