Pynta gra­nen med stil

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Ales­si har fle­ra ny­he­ter som ut­an tve­kan är nå­got att hänga i gra­nen. De­ko­ra­tio­ner­na är gjor­da av form­gi­va­ren Mar­cel­lo Jorí som bju­der in be­trak­ta­ren till il­lu­sio­ner av den lit­te­rä­ra värl­den och sin egen po­e­tis­ka fan­ta­si – väl­digt spän­nan­de! Den här jul­grans­ku­lan kan bli din för 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.