UPP­DA­TE­RA SOV­RUM­MET

Hem Ljuva Hem - - EMBRACE CHAOS. -

Vil­ken stil vill du ha i sov­rum­met? Gil­lar du det enk­la och spar­sma­ka­de, kans­ke i in­du­stri­stil? Fö­re­drar du möns­ter och en ro­man­tisk at­mo­sfär el­ler en na­turin­spi­re­rad in­red­ning? Vi vi­sar tips på de­tal­jer som pas­sar just din smak ut­an att det kos­tar för myc­ket. Vi ger även för­slag på nya säng­ar, det finns så många mo­der­na säng­ar att by­ta upp sig till för att få en skö­na­re natt­sömn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.