TILL DEN SOM RE­DAN HAR ALLT ...

Hem Ljuva Hem - - EMBRACE CHAOS. -

… ge en väl­gö­ren­hets­pre­sent till för­mån för ett pro­jekt el­ler en in­sam­ling som lig­ger dig el­ler mot­ta­ga­ren ex­tra varmt om hjär­tat. Det finns många in­sam­ling­ar som hjäl­per till att ver­ka mot till ex­em­pel ut­an­för­skap, sjuk­do­mar el­ler fat­tig­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.