Gör så här:

Hem Ljuva Hem - - BLICKFÅNGET -

1. Bör­ja jul­gran. med att ska­pa en scha­blon for­mad som en

2. Ri­ta upp två träd för var­je träd du vill gö­ra.

3. Klipp mit­ten. upp det ena trä­det från ne­der­kan­ten upp till

4. Klipp det and­ra trä­det från top­pen till mit­ten. 5. Trä ihop trä­den med varand­ra. 6. Dop­pa trä­den i kop­par­färg. 7. Låt dem tor­ka.

8. Om kop­par­fär­gen bör­jar rin­na kan trä­den tor­kas upp­och­ner i ett glas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.