VINTERBONING

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

För­vis­so är flytt­fåg­lar­na re­dan iväg och det är in­te sä­song för någ­ra fåg­lar att boa in sig nu, men om du pla­ne­rar att ut­ö­ka el­ler by­ta ut di­na få­gel­hol­kar kan det än­da va­ra bra att ha det gjort in­nan vin­tern slår till. Fun­ge­rar fint som skydd till träd­går­dens fåg­lar när kli­ma­tet blir bist­ra­re. Nu bör­jar det även bli dags att se över di­na få­gel­ma­ta­re och kö­pa hem mat för att stödut­fod­ra små­fåg­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.