LÖ­VEN HAR FALL IT

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Den här må­na­den kan ju va­ra rätt dys­ter när al­la höst­fär­ger bör­jar för­svin­na, lö­ven har fal­lit och da­gar­na blir mör­ka­re. Det kans­ke är nu det verk­li­gen är vik­tigt att man än­då tar sig ut un­der den lju­sas­te de­len av da­gen och får en gnutta ljus och li­te kris­pig luft, i vän­tan på vin­tern. Om lö­ven fort­fa­ran­de lig­ger i ett tjockt la­ger på gräs­mat­tan kan det va­ra bra att få bort dem in­nan det fry­ser till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.