Mörk sof­fa

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Hej! Jag och min sam­bo ska kö­pa en ny sof­fa. Vi vill ha en nätt sof­fa i en mörk, my­sig färg. Helst ska den in­te kos­ta över 8 000 kro­nor, men an­nars har vi in­te så många krav. Har du någ­ra idéer? Ca­mil­la

SVAR Hej Ca­mil­la! Det kan va­ra svårt med sof­for ef­tersom det finns så myc­ket på mark­na­den sam­ti­digt som man gär­na vill hit­ta en man kan be­hål­la länge. Jag har ki­kat runt li­te och fast­na­de för sof­fan Flynn från So­facom­pa­ny, tyc­ker även den stäm­mer över­ens med era öns­ke­mål. Den kos­tar cir­ka 6 900 kro­nor. Hop­pas du gil­lar den! Sa­ra Wigsén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.