Li­sa Lar­son för Aka­de­mi­bok­han­deln

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Aka­de­mi­bok­han­delns eget va­ru­mär­ke Sto­ra A har släppt en kol­lek­tion i sam­ar­be­te med konst­nä­ren och de­sig­nern Li­sa Lar­son. I kol­lek­tio­nen finns bland an­nat an­teck­nings­böc­ker, tyg­kas­sar och ka­lend­rar i tre här­li­ga möns­ter. Print med hund­mo­tiv tryckt på ak­va­rell­pap­per, 199 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.