Stil­rent på bor­det

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

De här glas­un­der­läg­gen från Zo­ne Den­mark är gjor­da i mjuk si­li­kon och finns i åt­ta do­va fär­ger. Snyggt och stil­rent att ha fram­me på bor­det! Säljs i 6-pack för 249 kro­nor.

Årets ad­ventska­lend­rar hos De­sign­tor­get är änt­li­gen här! De har bå­de en kaf­fe­ka­len­der och en te­ka­len­der där du kan tes­ta en ny kaf­fe­rost el­ler te­sort. Hur här­ligt lå­ter det in­te att star­ta var­je mor­gon med en ny smak i kop­pen? Kaf­fe­ka­len­dern kos­tar 399 kro­nor och te­ka­len­dern kos­tar 299 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.