Nor­disk na­tur

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Med den nor­dis­ka na­tu­ren som ut­gångs­punkt har Lay­e­red släppt matt­kol­lek­tio­nen Sto­ne Col­lec­tion. Mat­tor­na i kol­lek­tio­nen är namn­giv­na ef­ter allt från väl­be­kan­ta bergar­ter, som gra­nit, till ädel­ste­nar, som mi­ne­ra­ler. Mat­tor­na kom­mer kos­ta från 6 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.