Fixa sti­len

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

HEM –

Vil­lan är 185 kvadrat­me­ter stor och lig­ger li­te ut­an­för Kö­pen­hamn. Här bor Lyk­ke och Tho­mas till­sam­mans med si­na två barn Fre­de­rik och Philip. Det förs­ta man möts av är de vack­ra par­kett­gol­ven, en dis­kret färgska­la och de spröj­sa­de fönst­ren.

IN­RED­NING –

Lyk­ke, som främst står för in­red­ning­en hem­ma, gil­lar att blan­da gam­malt och nytt. Vi ser allt från lop­pis­fynd till ex­klu­siv de­sign. Färgska­lan är lugn men än­då in­tres­sant. Svar­ta, vi­ta och gråa väg­gar ska­par bå­de mjuk­het och kon­trast till den öv­ri­ga in­red­ning­en.

DE­TAL­JER –

Dis­kre­ta, fi­na de­tal­jer får pry­da föns­ter­brä­dor­na och bor­den, allt i en stil­ren och av­ska­lad stil. Nu i ju­le­tid får kvis­tar, kot­tar och grö­na väx­ter sy­nas och ska­pa den my­si­ga och ju­li­ga at­mo­sfä­ren. Tex­tili­er­na går i oli­ka ny­an­ser av grått och bei­ge.

1. Taklam­pa från Glo­ben Ligh­ting, 1 599 kro­nor. 2. Mat­tan Im­pe­ria från Mio, 2 795 kro­nor. 3. Korg från Dixie, 275 kro­nor. 4. Li­ten plast­gran från Rus­ta, 149 kro­nor. 5. Bords­lam­pan Cal från Mark­slöjd, 625 kro­nor. 6. Kud­de från Ce­an­nis, 399 kro­nor. 7. Kud­de från Åh­léns, 249 kro­nor. 8. Ljus i form av kot­tar från La­ger­haus, kos­tar 49 re­spek­ti­ve 39 kro­nor. 9. Får­skinn från Shep­herd, 1 199 kro­nor. 10. Si­do­bord från Jo­tex, 1 999 kro­nor. 11. Kru­ka från In­dis­ka, 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.