Redaktionen väl­jer fa­vo­ritjul­klap­par

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Gläd di­na nä­ra och kä­ra med en jul­klapp – el­ler var­för in­te kö­pa en till dig själv? Här är sa­ker jag gil­lar just nu, någ­ra är bå­de prak­tis­ka och snyg­ga and­ra är mest fi­na att se på.

1. Taklam­pan Ritz spri­der ett mjukt ljus tack va­re den ro­sa glas­ku­pan, El­los, 919 kro­nor. 2. Kud­den Wild­wood pas­sar fint i min sof­fa, Klip­pan Yl­le­fa­brik, 240 kro­nor. 3. Prak­tis­ka si­do­bord som kan pla­ce­ras där de mest be­hövs för stun­den. Guldig me­tall och vit mar­mor ger en lyxig käns­la. Za­ra Ho­me, 2 195 kro­nor. 4. Däm­pan­de och lug­nan­de rums­dof­ten Sh­hh ur kol­lek­tio­nen The Fi­ve Se­a­sons från Ales­si i sam­ar­be­te med de­sig­nern Mar­cel Wan­ders, Nor­dis­ka Gal­le­ri­et, 730 kro­nor. 5. Spän­nan­de blom­kru­ka i pors­lin med le­o­pard­mo­tiv, H & M Ho­me, 149 kro­nor. 6. Jag bär gär­na yo­ga­mat­tan i en rik­tigt läcker väs­ka, Ce­an­nis, 799 kro­nor. 7.

Så smart, man be­hö­ver ing­et över­kast! Påsla­kan­set med ovan­si­da i mjuk bo­mulls­blan­dad sam­met och un­der­si­da i bo­mull. Bädd­set med örn­gott till sing­el­säng kos­tar 699 kro­nor hos H & M Ho­me. 8.

Snyggt an­norlun­da bords­lam­pa i svart och gulme­tall från H & M Ho­me, 999 kro­nor. 9.

Jag gil­lar fi­gu­ri­ner av oli­ka slag, den här fång­ar helt stil­la en käns­la, på sam­ma sätt som en dan­sa­re ska­par en stäm­ning ge­nom rö­rel­sen. The at­ten­ti­ve one ur se­ri­en Cha­rac­ters är en av fem skulp­tu­rer/ bok­stöd från Kähler, 749 kro­nor styck. 10.

Sitt­puf­fen i sam­met kan även an­vän­das som fot­pall, det gil­lar jag. So­facom­pa­ny, 2 999 kro­nor. 11.

I blom­pres­sen Ängs­fäl­la med ski­vor av akryl­glas kan man pres­sa som­ma­rens vack­ras­te väx­ter. De­sig­nad av Elin Holm­berg finns den i be­grän­sad upp­la­ga på de­sign­tor­get.se fram till 31 de­cem­ber. Pri­set är 480 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.