I BLICKFÅNGET:

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av MA­RIE HEIDENFORS

ad­vents­sta­kar

Till ad­vent och he­la mör­ka vin­tern be­hö­ver vi ljus i vårt hus. Här är någ­ra fi­na ljus­sta­kar att stäl­la i ett föns­ter.

1. El­flu­gan i ori­gi­nal i fär­gen antra­cit har nit­ton lam­por, De­sign­tor­get, 2 495 kro­nor. 2. Ad­vents­ljus­sta­ke i mo­dern tapp­ning från Clas Ohl­son, 199 kro­nor. 3. El­ljus­ta­ken Per i bet­sat trä, Ica Hem­ma, 299 kro­nor. 4. Ljus­sta­ke med fem ljus från Rus­ta, 299 kro­nor. 5. Svar­ta sju­ar­ma­de ljus­sta­ken Bro­sa från Mark­slöjd/ El­los, 471 kro­nor. 6. Glo­ry från Åh­léns med en mäs­sings­fär­gad glo­ria, 499 kro­nor. 7. Mi­la­no i svart säljs i be­grän­sad upp­la­ga hos Mio, 999 kro­nor. 8. At­le i grått trä från Mark­slöjd, cirka­pri­set är 420 kro­nor. 9. Ljus­sta­ke Glans i me­tall med fy­ra led-ljus­käl­lor, El­los, 527 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.