38 Fixa sti­len

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av SA­RA WIGSÉN

HEM – Den här 2-vå­nings­vil­lan bygg­des år 2001 och lig­ger li­te ut­an­för Stock­holms in­nerstad. Här bor An­na och Hr­vo­je till­sam­mans med si­na två barn, Kla­ra och Wilma, och fa­mil­jens katt, Sven- Bertil. Vil­lan är 182 kvadrat­me­ter stor och utöver det har de en skogs­tomt på he­la 1 452 kvadrat­me­ter.

IN­RED­NING – Pa­ret trött­na­de på de vi­ta väg­gar­na och val­de istäl­let att må­la om he­la hem­met i en grå färgska­la, för det mesta med kalk­färg. Bå­de väg­gar och möb­ler går i mör­ka to­ner. De fles­ta möb­ler­na har de köpt på lopp­mark­na­der el­ler ärvt av An­nas mor­mor och mor­far. In­red­ning­en har ett tyd­ligt te­ma och är mo­dern men per­son­lig.

DE­TAL­JER – Ef­tersom det snart är jul så har många av de nuvarande in­red­nings­de­tal­jer­na just jul­te­ma. Barr­väx­ter, mos­sa och gre­nar får de­ko­re­ra väg­gar och bord till­sam­mans med tex­tili­er i vin­rö­da, gam­mal­ro­sa och moss­grö­na ku­lö­rer. I de fles­ta rum­men står vack­ra bloms­te­rar­range­mang.

Var­dags­rum­met har en varm och my­sig at­mo­sfär och går i en grå färgska­la. Taklam­pan i bam­bu kom­mer från Pholc och lin­ne­ty­get på sof­fan är köpt på Ohls­sons ty­ger. Kalk­fär­gen på väg­gen gör att den upp­levs oli­ka un­der da­gens gång, be­ro­en­de på hur lju­set fal­ler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 8 Taklam­pan Ma­ja från PR Ho­me, 1 999 kro­nor. Bords­lam­pa från In­dis­ka, 129 kro­nor. Brick­bor­det Ki­ro från El­los, 1 499 kro­nor. Kud­de från Ikea, 129 kro­nor. Mat­ta från Li­nie De­sign, 4 495 kro­nor. Eu­ka­lyp­tuskrans från Ica Hem­ma, 299 kro­nor. Pläd i al­packaull från El­vang, 1 199 kro­nor. Sof­fan County från Mio, 3 995 kro­nor. Kud­de från Åh­léns, 99 kro­nor. Vas från Pb Ho­me, 699 kro­nor. 3 6 1 9 10 5 7 2 Ploc­ka in de­tal­jer i gam­mal­ro­sa och mäs­sing. 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.