VÄL­KOM­NA JU­LEN

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

På ju­len um­gås vi gär­na med nä­ra och kä­ra. Var­för in­te gö­ra plats åt he­la släk­ten i vår skö­na och pris­vär­da sof­fa County? Stäm­ning­en ska­par du med rö­da ny­an­ser och skrim­ran­de de­tal­jer. Vill du dess­utom få din jul li­te mer tren­dig – mat­cha då gär­na med svar­ta ac­cen­ter. Vi har möb­ler­na och in­red­ning­en för din drömjul. Väl­kom­men in så hjäl­per vi dig med jul­klap­par­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.