SKANDINAVISK DE­SIGN

Hem Ljuva Hem - - BLICKFÅNGET -

På Nääs­gräns­går­den är vi stol­ta över vå­ra form­gi­va­re. De är konst­nä­rer, kre­a­tö­rer och hant­ver­ka­re. Pro­duk­ter­na är helt uni­ka för Nääs­gräns­går­den och själv­klart vär­nar vi om bå­de mil­jö och ma­te­ri­al­val vid pro­duk­tion. Möt vå­ra skan­di­na­vis­ka de­sig­ners och ta en titt på vå­ra fan­tas­tis­ka in­red­nings­de­tal­jer och per­son­li­ga pre­sen­ter. Bå­de till hem och hög­ti­der. Väl­kom­men till Nääs­gräns­går­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.