TREN­DER 2019 GRÖNT OCH LUGNT

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av SARA WIGSÉN

Vi läng­tar till na­tu­ren och vå­gar oss på do­va gröna ku­lö­rer.

Den gröna tren­den hål­ler sig kvar, även un­der näs­ta år. Vi läng­tar till na­tu­ren och vå­gar oss på do­va gröna, gär­na gråto­na­de och mat­ta, ku­lö­rer på bå­de väg­gar och in­red­nings­de­tal­jer. Mat­cha med ljus la­ven­del, lin­ne- och sam­mets­ma­te­ri­al för en av­kopp­lan­de hel­hets­käns­la.

Blan­da oli­ka ny­an­ser av grönt! På väg­gen syns Jo­tuns La­dy 8281 Pa­le Lin­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.