MJUKA PASTELLER OCH SAMM ET

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av SARA WIGSÉN

Pastell­to­ner ska­par en mjuk men sam­ti­digt ljus hel­hets­käns­la.

Vi kom­mer se mer av lju­sa pasteller un­der näs­ta år, fram­för allt pud­ri­ga ny­an­ser av ro­sa och blått. Det pas­sar li­ka bra som ac­cent­färg som bas­ku­lör. För­de­len med pa­stel­li­ga to­ner är att de ska­par en mjuk men sam­ti­digt ljus hel­hets­käns­la. Även här är sam­mets­ma­te­ri­a­len fort­fa­ran­de do­mi­nan­ta.

Ljust och pa­stel­ligt ska det va­ra! På bild syns Jo­tuns färger La­dy Pu­re 2782 De­co Pink och La­dy Mi­ne­rals 2782 De­co Pink.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.