Sa ra väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Jag har all­tid va­rit för­tjust i stil­re­na och av­ska­la­de pro­duk­ter. Åh­léns ny­lan­se­ra­de kökskol­lek­tion, som är ett sam­ar­be­te med koc­ken Niklas Ek­stedt, är helt i min smak. Pro­duk­ter­na är gjor­da i ler­gods, FSC -märkt ek och me­tall. In­spi­ra­tio­nen är ta­gen från det nor­dis­ka land­ska­pet och Niklas egen re­stau­rang i Stock­holm – Ek­stedt. Pri­ser­na lig­ger mel­lan 49 och 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.