Skänk bort li­te vär­me

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

Ferm Living stöd­jer Rö­da Kor­set i Dan­mark. För var­je sålt ex­em­plar av de­ras nya filt En­fold så kan Rö­da Kor­set de­la ut en filt gra­tis till ut­sat­ta om­rå­den i värl­den. Det är såklart ex­tra vik­tigt att nu i kal­la­re ti­der skän­ka vär­me åt de som be­hö­ver den mer. Fil­ten är gjord av 100 pro­cent ull och kos­tar cir­ka 775 kro­nor. Bra där!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.