Gör så här:

Hem Ljuva Hem - - SMÅ FAVORITER -

1. Mät och klipp till fem li­ka långa rem­sor. Un­ge­fär 1 me­ter långa, el­ler öns­kad längd för öns­kad stor­lek på lam­pa. 2. Skär ut en 12x12 cm stor plat­ta av kar­tong­ar­ket. Skär ut en cir­kel i mit­ten i sam­ma di­a­me­ter som hyl­san på lamp­hål­la­ren. Trä på lamp­hål­la­ren på kar­tong­en och fäst med skärm­hål­la­ren. 3. Böj tre fa­ner­rem­sor till cirk­lar. Trä sam­man och fäst med häft­ap­pa­rat. 4. Trä på yt­ter­li­ga­re en fa­ner­ring på and­ra led­den och fäst med häft­ap­pa­rat. Trä där­ef­ter in kar­tong­plat­tan med lamp­hål­la­re och sladd och fäst den med lim. Säk­ra med en kläm­ma och låt tor­ka. 5. Lägg den sista fa­ner­rem­san som en ring runt bol­len och för­sök med den täc­ka de fäst­klam­rar som är syn­li­ga. Lim­ma med lim­pi­stol. Säk­ra med kläm­mor och låt tor­ka. 6. Häng upp lam­pan i ta­ket och njut av en ny tren­dig in­red­nings­de­talj!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.