BALJVÄXTFÄRS

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Ur­ban De­li er­sät­ter nu all kött­färs i sin po­pu­lä­ra fär­dig­la­ga­de la­sag­ne och bo­log­ne­se med baljväxtfärs. Fär­sen be­står av söt­lu­pin, åker­bö­na, gråärt, raps och salt. Den är helt fri från so­ja. Tan­ken un­der ut­veck­ling­en av fär­sen var att rå­va­ror­na skul­le va­ra svens­ka, kli­mats­mar­ta och in­ne­hål­la minst li­ka myc­ket nä­ring som kött­färs. Balj­växt­fär­sen in­ne­hål­ler mer kost­fi­ber än kött och har dess­utom ett lågt GI .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.