VINTERVITA BLOM­MOR

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Även om själ­va jul­hel­gen främst går i det rö­da teck­net fö­re­drar jag of­ta de vi­ta blom­mor­na som smäl­ter bra in även kom­man­de ny­års­helg. Ett bra knep för att kun­na nju­ta li­te läng­re av de klas­sis­ka stor­helgsväx­ter­na är att ha dem på en så sval plats som möj­ligt – åt­minsto­ne över nat­ten. Lök­väx­ter­na ska in­te ha sär­skilt myc­ket vat­ten, de har vad som be­hövs i lö­kar­na. Vatt­nar man för myc­ket blir de ba­ra långa och rang­li­ga och bör­jar snart lu­ta. En del väx­ter, ex­em­pel­vis den un­der­ba­ra jul­ro­sen, kan få ett nytt liv ute i träd­går­den där den kan plan­te­ras till vå­ren när tjä­len gått ur mar­ken. I blan­da­de jul­grup­per bru­kar det fin­nas en del barr­väx­ter el­ler mur­grö­na som även de kan få le­va vi­da­re med li­te ex­tra om­sorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.