STOR ELL ER LI­TEN

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

De fles­ta har nog en ide­al­bild av hur en jul­gran ska se ut. Vis­sa år hit­tar man den per­fek­ta som har al­la gre­nar på ”rätt” stäl­le. Char­men med le­van­de jul­gran är of­tast in­te li­ka stor när det är dags att kas­ta ut den ef­ter hel­ger­na och i stort sett he­la hu­set är fullt av stic­ki­ga barr. Men, jag vill nog trots allt in­te va­ra ut­an den, så i år får det bli en kom­pro­miss. Det blir helt en­kelt en bords­gran i mini­for­mat. Den lil­la gra­nen ryms även hos oss som in­te bor så rym­ligt. Så får det bli, ing­en jul ut­an gran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.