SMART MEL­LIS

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Många vill ha snacks som in­te är ba­se­ra­de på kol­hyd­ra­ter el­ler in­ne­hål­ler soc­ker. Ar­las nya Mi­ni­ost är för­pac­kad i 20-gram­spor­tio­ner och tan­ken är att den ska pas­sa som mel­lan­mål när du är på språng. Den finns nu i två ver­sio­ner, lag­rad ched­dar och mild ched­dar. Cirka­pri­set för en är 6 kro­nor och en för­pack­ning med sex os­tar kos­tar cir­ka 28 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.