Svenskt Glas – Så klart!

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Skruf är ett fa­mil­jeägt glas­bruk mitt i glas­ri­ket. Här är du ga­ran­te­rad att allt glas görs för hand i mins­ta de­talj. Be­sök vår hem­si­da för att se he­la vår kol­lek­tion.

Bal­ja ser­vis De­sign: Ca­ri­na Seth An­ders­son Pon­ny ka­raff De­sign: Ca­ri­na Seth An­ders­son Pal­lo vas De­sign: Ca­ri­na Seth An­ders­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.