Häf­ti­ga for­mer

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

I Kählers nya se­rie Ba­lu­st­re fin­ner vi ett gäng de­ko­ra­ti­va bords­lam­por i do­va och pa­stel­li­ga färg­to­ner. Lam­por­nas form ska­par vack­ra skug­gor när de är tän­da, och ser ut som häf­ti­ga skulp­tu­rer när de är släck­ta. Lam­pan i bild är i fär­gen Du­sty Ro­se och kos­tar 1 499 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.