Ett med­mänsk­ligt pro­jekt

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

El­la West­lunds ex­a­mens­pro­jekt från Beck­mans De­sign­hög­sko­la re­sul­te­ra­de i sof­fan Be a Part of. En sof­fa som syf­tar till att för­äld­rar ska kun­na kom­ma när­ma­re si­na rull­stols­bund­na barn. En vik­tig del i ar­be­tet var att hem­met in­te ska se ut som ett sjuk­hus så fort man tar in en an­pas­sad mö­bel, som idag of­tast är i plast och me­tall. Ett väl­digt fint pro­jekt som vi­sar på med­mänsk­lig­het och in­klu­de­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.