Pric­ken över i

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

Kay Bo­je­sens klas­sis­ka trä­a­pa har länge va­rit en stor­säl­ja­re. Nu, la­gom till jul, har det till­kom­mit en li­ten ac­ces­so­ar till apan, näm­li­gen en tom­te­lu­va. Tom­te­lu­van kan man kö­pa till som kom­ple­ment till apan, per­fekt gå­va till nå­gon som har apan se­dan ti­di­ga­re. Tom­te­lu­van kos­tar 149 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.