Med en ny de­talj

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

Klas­sisk och mi­ni­ma­lis­tisk hus­hålls­pap­pers­hål­la­re från Zo­ne Den­mark, dock med en ny de­talj som gör stor skill­nad. Den lil­la kan­ten gör att hus­hålls­papp­ret hål­ler sig på plats. Bå­de snygg, stil­ren och prak­tisk allt­så! Finns i fär­ger­na Cool grey, Warm grey, Cay­en­ne och svart och kos­tar 300 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.