TIPS NÄR DU MÅ­LAR EN VÄGG

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

• Skyd­da he­la gol­vet och lis­ter­na från färgstänk och dropp med täck­pap­per och tejp. Se till att fäs­ta papp­ret or­dent­ligt så det in­te gli­der runt när du job­bar. Kå­por­na till elu­ta­gen skru­var du en­kelt bort med en van­lig skruv­mej­sel. Kom ihåg att stänga av ström­men först. • Tvät­ta väg­gar­na med Nord­sjö Ori­gi­nal Målar­tvätt. Skölj väl och låt tor­ka. • Spack­la över små hål och ojämn­he­ter med Nord­sjö Pro­fes­sio­nal Me­diumspac­kel. Låt tor­ka en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en. Sli­pa spack­la­de ytor och bors­ta av slip­dam­met. • Bör­ja med att måla vid kan­ter, hörn och lis­ter med en pen­sel och stryk ut med en li­ten rol­ler (så kal­lad spar­mål­ning). Bäs­ta re­sul­tat ut­an ojämn­he­ter får du om det spar­må­la­de om­rå­det in­te har bör­jat tor­ka. Spar­må­la där­för en vägg i ta­get. • Dop­pa rol­lern i färg­trå­get och fyll rol­lern med så myc­ket färg det går ut­an att det drop­par. Tips! Du ska in­te kun­na se rol­lerns ludd. Bör­ja med att rol­la upp­i­från och ner, och in­te mer än två rol­ler­bred­der i ta­get för bäst re­sul­tat. • Pac­ka in rol­ler, tråg och pens­lar i en plast­på­se ef­ter förs­ta stryk­ning­en. Låt det förs­ta lag­ret färg tor­ka och slut­må­la se­dan med ett la­ger till. Ta bort tejpen di­rekt när du är klar.

Käl­la: Nord­sjö

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.