OVAN VÄNS­TER

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Det kun­de lätt ha gått fel när det äld­re som­mar­hu­set i Klam­pen­borg sål­des och stod in­för en stor re­no­ve­ring. I hän­der­na på fel kö­pa­re kun­de hu­set ha gjorts om till en herr­gårds­lik­nan­de bygg­nad med svart, gla­se­rat te­gel­tak och vit­må­la­de fa­sa­der – av fel typ. Lyck­ligt­vis föll hu­set i hän­der­na på ett par med este­tisk käns­la och ar­ki­tek­to­nisk bak­grund. De har rätt öd­mjuk­het gente­mot hu­sets histo­ria och idag står här fort­fa­ran­de ett ge­nu­int trä­hus, men i en här­lig ny­tolk­ning i en bland­ning av klas­sisk skan­di­na­visk och ame­ri­kansk New Eng­land-stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.