IN­RED­NING –

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Sti­len är en bland­ning av Nor­dic Country och ame­ri­kansk New Eng­land. Bland fär­ger­na ser vi mest grått, vitt, svart och grönt. In­red­ning­en är en­kel, spar­sma­kad och stil­ren. Möb­ler och pryd­nads­före­mål känns väl ut­val­da och hem­met är ljust och luf­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.